Foto: William Andersson

Trelleborg

Här finns primärkällor från Trelleborg med tillhörande studieuppgifter. Du kan klicka på länkarna till källmaterial och till de tillhörande instuderingsuppgifterna.

Som komplement till nedanstående studieuppgifter finns det ytterligare källkritiska frågor i vår lärarhandledning som går att hitta här: Lärarhandledning

 


 

Arbetarna organiserar sig - Svenska skoarbetarförbundets avd. nr 27 Trelleborg

 

Svenska skoarbetarförbundets avd. nr 27 i Trelleborg bildades 1897. Sveriges första fackförening bildades av de tidigt organiserade typograferna redan 1848, men det var på 1880-talet som facken började växa och bli många.

Här kan du ta del av en berättelse om hur Svenska skoarbetarförbundets avd. nr 27 Trelleborg bildades, 1903 års årsberättelse samt en priscourant mellan skomakarmästare och skoarbetarafdelningen i Trelleborg å bottning och reperation af skodon, gällande från 1 Maj 1903 till den 1 Maj 1906.

Inledande text i protokollsbok från 1903 - Primärkälla och studiematerial

Svenska skoarbetarförbundets avd. nr 27 Trelleborg - Inledande text i protokollsbok 1903 - Källa                   Svenska skoarbetarförbundets avd. nr 27 Trelleborg - Inledande text i protokollsbok 1903 - Studiematerial

1903 årsberättelse - Primärkälla och studiematerial

Svenska skoarbetarförbundets avd. nr 27 Trelleborg - årsberättelse 1903 - Källa                   Svenska skoarbetarförbundets avd. nr 27 Trelleborg - årsberättelse 1903 - Studiematerial

Priscourant mellan skomakarmästare och skoarbetarafdelningen i Trelleborg å bottning och reperation af skodon, gällande från 1 Maj 1903 till den 1 Maj 1906 - Primärkälla och studiematerial

Svenska skoarbetarförbundets avd. nr 27 Trelleborg - Priscourant - Källa                   Svenska skoarbetarförbundets avd. nr 27 Trelleborg - priscourant - Studiematerial

 


 

Arbetarpartiets avantgarde - Trelleborgs socialdemokratiska ungdomsklubb

 

Trelleborgs Socialdemokratiska ungdomsklubb bildades den 25 juli 1905 då 26 ungdomar anslöt sig till klubben. Medlemsantalet ökade till över 100 personer under klubbens första verksamhetsår. De bevarade handlingarna berättar om en livlig agitationsverksamhet med föredrag, möten och utdelande av skrifter och broschyrer.

Här kan du ta del av stadgar från 1910, ett brev till Trelleborgs Arbetarkommun från den 28 nov 1908 samt programblad från 1918, 1919 och 1920.

Program 1918, 1919, 1920 - Primärkälla och studiematerial

Trelleborgs socialdemokratiska ungdomsklubb - Program 1918,1919,1920 - Källa                   Trelleborgs socialdemokratiska ungdomsklubb - Program 1918,1919,1920 - Studiematerial

Stadgar från 1910 - Primärkälla och studiematerial

Trelleborgs socialdemokratiska ungdomsklubb - Stadgar från 1910 - Källa                   Trelleborgs socialdemokratiska ungdomsklubb - Stadgar från 1910 - Studiematerial

Brev till Trelleborgs Arbetarkommun 28 nov 1908 - Primärkälla och studiematerial

Trelleborgs socialdemokratiska ungdomsklubb - Brev till Trelleborgs Arbetarkommun 28 novemver 1908 - Källa                   Trelleborgs socialdemokratiska ungdomsklubb - Brev till Trelleborgs Arbetarkommun 28 novemver 1908 - Studiematerial

 


 

Läsning, bön och sång - Trelleborgs baptistförsamlings söndagsskola

 

Trelleborgs baptistförsamling bildades 10 mars 1879 och verksamheten upphörde 1 oktober 1961 men församling upplöstes inte förrän 13 november 1962. Trelleborgs Baptistförsamlings Söndagsskola bildades 1875 och den hade verksamhet till och från fram till 1940. Söndagsskolans huvudsakliga verksamhet bestod av läsning, bön och sång.

Här kan du ta del av årsberättelse för söndagsskolan 1899.

Årsberättelse för söndagsskolan 1899 - Primärkälla och studiematerial

Trelleborgs baptistförsamlings söndagsskola - Årsberättelse 1899 - Källa                   Trelleborgs baptistförsamlings söndagsskola - Årsberättelse 1899 - Tumnagel