På Varje Plats

Om projektet På Varje Plats

I projektet På Varje Plats – kulturpedagogik för barn och unga i Skåne (2020–2023) samarbetade kulturarvspedagoger från Skånes Arkivförbund, Trelleborgs Museer, Regionmuseet Skåne och Skånes hembygdsförbund med lärare för att undersöka hur man kan använda skolans omgivande landskap och närområdets resurser i undervisningen.

Samarbetet har resulterat i utvecklingen av temadagar med praktiska övningar för eleverna (åk F-6), baserade på resurser i närmiljön.

För att sprida de utvecklade uppläggen och metoderna skapades filmer och handledningar, som nu finns tillgängliga för alla lärare att inspireras och ta del av!

Materialet går att hitta genom kulturarvsinstitutionernas hemsidor och på YouTube. Projektet På Varje Plats – kulturpedagogik för barn och unga i Skåne finansierades av Kulturrådet och Region Skåne.

Vilka berättelser och ämnen finns kring din skola?
Tag kontakt med Arkivförbundets arkivpedagog Caroline Lind så hjälper hon dig!
telefon: 073 051 08 23, e-post: caroline.lind@skanearkiv.se  

På Varje Plats, samarbetsorganisationer samt finansiärer.