På Varje Plats

 

Trailer: En film om skolläromedlet På varje Plats

Överallt, kring varje skola, är landskapet fyllt av samhällskunskap, matte, teknik, idrott, historia, bild, språk – hela läroplanen finns där ute. Är du nyfiken på hur du kan arbeta med din skolas närmiljö? Skolmaterialet På varje Plats består av både skriftliga lärarhandledningar och filmer.

 

På Varje Plats: Skeingeborg

Vad är en medeltida borg? Höga murar, torn och tinnar bakom djupa vallgravar, eller? Följ med vår reporter, Kajsa, till Skeingeborg i norra Skåne. Där möter hon arkeolog Anders Ödman, som berättar om den lilla borgen mitt ute i Skeingesjön, nära gränsen till Sverige.

 

På Varje Plats: Järnkullen

En trädbevuxen kulle invid Helgeå visar sig vara något annat än bara en vanlig kulle. Vår reporter, Moa, stöter på arkeolog Anders Ödman, som har grävt i kullen. Han berättar om slagg, kol, ugnar, fogdar och barnarbete i det medeltida danska Skåne.

 

På Varje Plats: När järnvägen kom till Skurup

Under den stora järnvägsepoken i mitten av och slutet av 1800-talet byggdes järnvägslinjer runt om i hela Sverige. Vår reporter Kajsa har stämt träff med Henrik Borg, Landsantikvarie och museichef på Regionmuseet Skåne, som berättar om när järnvägen kom till Skurup.

 

 

På Varje Plats: Höörs medeltida kyrka

Det finns många medeltida kyrkor som kan berätta både det ena och det andra om hur människor tänkte och levde förr i tiden.  Vår reporter Kajsa befinner sig i dag vid Höörs kyrka och har stämt träff med Sara Williamsson, historisk arkeolog vid Lunds universitet. Sara berättar att det hänt en hel del under årens lopp med denna kyrkobyggnad och bjuder in Kajsa till att bli arkitekturdetektiv. Och vem är mannen med toppluvan som Kajsa hittar på dopfunten?