Skolbarn i vår programverksamhet för skola
Skolbarn i vår programverksamhet för skolan. Fotograf: Karin Sjöberg.

Att arbeta med arkivhandlingar kan öppna upp nya världar

Skånes Arkivförbund erbjuder en rad olika pedagogiska resurser så som arkivväskor och temavisningar för att bistå pedagoger i skola och undervisning. Mycket av dessa resurser kan också användas av pedagoger inom äldreomsorgen.

Gör ett studiebesök!

Kom och se hur ett arkiv ser ut. Klassen får en rundvandring i arkivet och sedan får eleverna själva arbeta vidare med ett urval av dokumenten. Studiebesöket och eventuella aktiviteter kan anpassas efter åldersgrupp. 

Tema på studiebesök enligt överenskommelse.

Boka studiebesök

Boka ett klassrumsbesök!

Vår arkivpedagog kommer gärna och besöker er skola för att berätta om arkiv. Med sig kan han ha en väska full med spännande dokument och föremål från arkiven. Eleverna får veta vad ett arkiv är och varför arkiven finns. De får även arbeta med olika dokument och fundera kring deras innehåll.

Ett besök brukar ta ca två lektionstimmar och anpassas till elevernas ålder och lärarnas önskemål.

Tema vid klassrumsbesök efter överenskommelse.

Boka klassrumsbesök

Under fliken program och temapaket i vänstermenyn återfinns de färdiga teman som vi i nuläget kan erbjuda. I ett antal av dessa har vi också temaväskor/mappar för utlån.

Har ni några särskilda önskemål? Skulle ni vilja ha något material som anknyter till den ordinarie undervisningen eller till det tema ni arbetar med?

Kontakta gärna vår arkivpedagog för förslag tips och hjälp. Länk till kontaktuppgifter till vår personal