Nationellt uppdag i arkivpedagogik

Skånes Arkivförbund har under åren 2006-2008 innehaft ett nationellt uppdrag i arkivpedagogik. Uppdraget utgick från Kulturdepartementet i syfte att stärka det arkivpedagogiska arbetet inom arkivsektorn, sprida kunskaper och erfarenheter runt om i landet och inspirera fler arkivorganisationer till satsningar på området.

 

 

Webbplatsen Folk i rörelse

Ett gemensamt digitalt läromedel för skolan från landets förenings- och folkrörelsearkiv.

Inom ramen för det nationella uppdraget har arkivförbundet tillsammans med Arkiv Gävleborg utvecklat en arkivpedagogisk webbplats för förenings- och folkrörelsearkiven.

Webbplatsen administeras idag av Folkrörelsernas Arkivförbund

Länk till webbplatsen Folk i rörelse 

 

Slutrapport

Arkivförbundet vill framföra ett varmt tack till alla arkiv-, utbildnings- samt övriga kulturinstitutioner och nätverk som vi haft förmånen att samarbeta med under uppdragsperioden. 
 

Till slutrapport i pdf

Beställ tryckt exemplar 
Pris: 50 kr (frakt tillkommer)

  

Litteraturlista

I samband med uppdraget gjordes en sammanställning av svensk arkiv-pedagogisk litteratur.

Sammanställningen innehåller artiklar, uppsatser och annan litteratur rörande arkivpedagogik. Arkivförbundet har även upprättat ett referensbibliotek på området.

Kontakta oss gärna om ni vill komplettera eller uppdatera litteraturlistan!

Till litteraturlista i pdf

Kontakta oss för komplettering

Publicerat 

Mer information om Krumelurer i arkiven