Foto: Fotoakuten.se

Höstens program

Aktuella datum för arkivförbundets program

13 oktober: Grundkurs - Ordning och reda (Broby)
3 november: Grundkurs: Ordning och reda (Bromölla)
6 oktober: Släktforska i föreningsarkiven (Kristianstad)
20 oktober: Släktforska i föreningsarkiven (Osby)

Ytterligare programpunkter kan tillkomma

Program på Arkivcentrum Syd i Lund
Höstens gemensamma programfolder för hela Arkivcentrum Syd i pdf     

 

Information om höstens kurser: 

 

Måndag 13 oktober kl. 19.00

Grundkurs - Ordning och reda
I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Nordöstra Skåne arrangeras Ordning och reda i föreningens dokument, en föreläsning/grundkurs där vi går igenom olika aspekter inom arkivområdet som du som arkivansvarig i en förening kan ha nytta av. hit hör frågor om arkivansvar, ordnande och förtecknande av arkiv, bevaring och gallring, råd om förvaringsmedel och litteraturtips för de som vi studera mer.

Tid: 13 oktober kl. 19.00-21.00

Plats: Brobygården, Tydingegatan 1 B, Broby

Ingen avgift. Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Föranmälan senast 9 oktober. Kontakta oss för anmälan

För mer information se även Studieförbundet Vuxenskolan i Nordöstra Skånes webbplats  

 

Måndag 3 november kl. 13.30

Grundkurs - Ordning och reda
I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Nordöstra Skåne arrangeras Ordning och reda i föreningens dokument, en föreläsning/grundkurs där vi går igenom olika aspekter inom arkivområdet som du som arkivansvarig i en förening kan ha nytta av. hit hör frågor om arkivansvar, ordnande och förtecknande av arkiv, bevaring och gallring, råd om förvaringsmedel och litteraturtips för de som vi studera mer.

Tid: 3 november kl. 13.30-15.30

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Bruksgatan 14, Bromölla

Ingen avgift. Vi bjuder på kaffe och smörgås. 

Föranmälan senast 30 oktoberKontakta oss för anmälan    

För mer information se även Studieförbundet Vuxenskolan i Nordöstra Skånes webbplats  

 

 

Övrig programverksamhet under hösten

Måndag 6 oktober kl. 19.00

Släktforska i föreningsarkiven 
I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i Nordöstra Skåne arrangeras Hitta dina släktingar i föreningsarkiven. vi vill med seminariet få släktforskaren att bredda sin forskning och söka uppgifter i våra källor som berättar m människornas engagemang, drömmar och idéer. vi berättar om Sveriges omfattande föreningsliv genom tiderna och om vilka möjligheter som finns för släktforskaren att söka uppgifter i föreningsarkivens olika handlingstyper. Vi visar exempel på våra källors informationsrikedom och guidar i olika sökvägar både digitala i datorn och analoga i pärmarna.

Tid: 6 oktober kl. 19.00-21.00

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Östra Vallgatan 10, Kristianstad

Ingen avgift. Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Föranmälan senast 2 oktober. Kontakta oss för anmälan 

För mer information se även Studieförbundet Vuxenskolan i Nordöstra Skånes webbplats   

 

Måndag 20 oktober kl. 13.30

Släktforska i föreningsarkiven
I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i Nordöstra Skåne arrangeras Hitta dina släktingar i föreningsarkiven. vi vill med seminariet få släktforskaren att bredda sin forskning och söka uppgifter i våra källor som berättar m människornas engagemang, drömmar och idéer. vi berättar om Sveriges omfattande föreningsliv genom tiderna och om vilka möjligheter som finns för släktforskaren att söka uppgifter i föreningsarkivens olika handlingstyper. Vi visar exempel på vårakällors informationsrikedom och guidar i olika sökvägar både digitala i datorn och analoga i pärmarna.

Tid: 20 oktober kl. 13.30-15.30

Plats: Biblioteket, Östra Järnvägsgatan 16, Osby

Ingen avgift. Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Föranmälan senast 16 oktober. Kontakta oss för anmälan

För mer information se även Studieförbundet Vuxenskolan i Nordöstra Skånes webbplats 
 

 

 
 


Porfyrvägen 19, 224 78 LUND
tel: 046-19 59 60    fax: 010-476 82 23
e-post:info@skanearkiv.se
Ansvarig utgivare: Skånes Arkivförbund

Login