Vårens program

Aktuella datum för arkivförbundets progam

5 februari: Onsdagscafé Inte bara kyrkböcker (Lund)
19 mars: Onsdagscafé Folk i rörelse (Lund)
31 mars: Grundkurs - Ordning och reda (Lund)
7 april: Fortsättningskurs - Ordning och reda (Lund)
5 maj: Grundkurs - Ordning och reda (Kristianstad)
7 maj: Grundkurs: Ordning och reda (Osby)
12 maj: Hitta dina släktingar i föreningsarkiven (Broby)
14 maj: Hitta dina släktingar i föreningsarkiven (Bromölla)

Ytterligare programpunkter kan tillkomma

Program Arkivcentrum Syd i Lund
Vårens gemensamma programfolder för hela Arkivcentrum Syd i pdf    

 

Information om vårens kurser: 

Måndag 31 mars kl. 18.00

Grundkurs - Ordning och Reda
I grundkursen går vi igenom hur du på bästa sätt tar hand om protokoll, korrespondens, fotografier och övriga dokument från din förenings verksamhet. Du får också råd om förvaringsmedel och litteraturtips för vidare studier.

Tid:  Måndag 31 mars kl. 18.00

Plats: Porfyrvägen 20, Lund

Avgift: 100 kr per person, är din förening medlem i Skånes Arkivförbund är kursen avgiftsfri.
Fika till självkostnadspris

Föranmälan senast 26 mars  

Kontakta oss för anmälan 


Måndag 7 april kl. 18.00

Fortsättningskurs - Ordning och Reda
I fortsättningskursen fördjupar vi oss i de frågor rörande föreningens arkivvård som berördes i vårens grundkurs. Det blir också tillfälle till praktiska övningsuppgifter när det gäller att ordna och förteckna föreningsarkiv.

Tid: Måndag 7 april kl. 18.00

Plats: Porfyrvägen 20, Lund

Avgift: 100 kr per person, är din förening medlem i Skånes Arkivförbund är kursen avgiftsfri.
Fika till självkostnadspris.

Föranmälan senast 2 april 

Kontakta oss för anmälan 


Måndag 5 maj kl. 19.00

Grundkurs - Ordning och reda
I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Nordöstra Skåne arrangeras Ordning och reda i föreningens dokument, en föreläsning/grundkurs där vi går igenom olika aspekter inom arkivområdet som du som arkivansvarig i en förening kan ha nytta av. hit hör frågor om arkivansvar, ordnande och förtecknande av arkiv, bevaring och gallring, råd om förvaringsmedel och litteraturtips för de som vi studera mer.

Tid: 5 maj kl. 19.00

Plats: Östra Vallgatan 10, Kristianstad

Ingen avgift. Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Föranmälan senast 29 april. Kontakta oss för anmälan

För mer information se även Studieförbundet Vuxenskolan i Nordöstra Skånes vebbplats  

 

Onsdag 7 maj kl. 19.00

Grundkurs - Ordning och reda
I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Nordöstra Skåne arrangeras Ordning och reda i föreningens dokument, en föreläsning/grundkurs där vi går igenom olika aspekter inom arkivområdet som du som arkivansvarig i en förening kan ha nytta av. hit hör frågor om arkivansvar, ordnande och förtecknande av arkiv, bevaring och gallring, råd om förvaringsmedel och litteraturtips för de som vi studera mer.

Tid: 7 maj kl. 19.00

Plats: Ekebo, Fabriksgatan 7, Osby

Ingen avgift. Vi bjuder på kaffe och smörgås. 

Föranmälan senast 5 majKontakta oss för anmälan

För mer information se även Studieförbundet Vuxenskolan i Nordöstra Skånes webbplats  

 

 

Information om övrig programverksamhet under våren

Onsdagscafé 5 februari kl. 15.00

Inte bara kyrkböcker
Ett föredrag om vad släktforskaren mer kan hitta i Arkivcentrums gömmor. Favorit i Repris från Arkivens dag: en inblick i de olika typer av, för många mindre välkänt, personhistoriskt material som finns i de olika arkiven på Arkivcentrum Syd.

Med Krister Hansson (Regionarkivet), Patrik Sandgren (Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar), Fredrik Tersmeden (Lunds universitetsarkiv) och Tobias Lundqvist (Skånes Arkivförbund).


Tid: onsdag 5 februari kl. 15.00
Plats: Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20

 

Onsdagscafé 19 mars kl. 15.00

Folk i rörelse
Under 1800-talets andra hälft växer starka rörelser fram som kämpar för ett samhälle med större frihet och jämlikhet, medborgerliga rättigheter och drägliga levnadsförhållanden. Folk i rörelse är ett digitalt läromedel som lyfter fram arkivdokument ur föreningsarkiven, dokument som på olika sätt speglar demokratins framväxt i Sverige.

Följ med på en visning av Folk i rörelse och möt några engagerade personer från förra sekelskiftet och hör om deras öden.

Tid: Onsdag 19 mars kl. 15.00
Plats: Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20 

 

Måndag 12 maj kl. 19.00

Hitta dina släktingar i föreningsarkiven 
I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i Nordöstra Skåne arrangeras Hitta dina släktingar i föreningsarkiven. vi vill med seminariet få släktforskaren att bredda sin forskning och söka uppgifter i våra källor som berättar m människornas engagemang, drömmar och idéer. vi berättar om Sveriges omfattande föreningsliv genom tiderna och om vilka möjligheter som finns för släktforskaren att söka uppgifter i föreningsarkivens olika handlingstyper. Vi visar exempel på vårakällors informationsrikedom och guidar i olika sökvägar både digitala i datorn och analoga i pärmarna.

Tid: 12 maj kl. 19.00

Plats: Kristianstadsvägen 2, Broby

Ingen avgift. Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Föranmälan senast 8 maj. Kontakta oss för anmälan  

För mer information se även Studieförbundet Vuxenskolan i Nordöstra Skånes webbplats  

 

Onsdag 14 maj kl. 19.00

Hitta dina släktingar i föreningsarkiven
I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i Nordöstra Skåne arrangeras Hitta dina släktingar i föreningsarkiven. vi vill med seminariet få släktforskaren att bredda sin forskning och söka uppgifter i våra källor som berättar m människornas engagemang, drömmar och idéer. vi berättar om Sveriges omfattande föreningsliv genom tiderna och om vilka möjligheter som finns för släktforskaren att söka uppgifter i föreningsarkivens olika handlingstyper. Vi visar exempel på vårakällors informationsrikedom och guidar i olika sökvägar både digitala i datorn och analoga i pärmarna.

Tid: 14 maj kl. 19.00

Plats: Bruksgatan 14, Bromölla

Ingen avgift. Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Föranmälan senast 12 maj. Kontakta oss för anmälan

För mer information se även Studieförbundet Vuxenskolan i Nordöstra Skånes webbplats 
 

 

 
 


Porfyrvägen 19, 224 78 LUND
tel: 046-19 59 60    fax: 010-476 82 23
e-post:info@skanearkiv.se
Ansvarig utgivare: Skånes Arkivförbund

Login