2016-07-11
Månadens bild juli
Utflyktsbild. "Samling vid grillen", uå fotograf okänd. B
Bild: Samling vid grillen. Uå, fotograf okänd.
Ur: Landskrona MHF-avdelnings arkiv

Månadens bild juli - Sommarminnen!

Ur: Historik till Landskrona MHF-avdelnings arkiv

Landskrona MHF-avdelning bildades 1929. En ungdomsavdelning startades 1958, och 1964 bildades även en damklubb.1996 lades MHF-verksamheten i Landskrona ner.

Arkivet som består av fem volymer har överlämnats som gåva till Skånes Arkivförbund i december 1997 och januari 1998. Handlingarna omfattar protokoll från föreningen, damklubben och ungdomsklubben. Dessutom finns medlemsmatriklar, inkomna handlingar, kontrakt och avtal, räkenskaper, fotografier, tidningsurklipp, bordsstandar, broderad bordsduk och en flagga. Arkivet omfattar perioden 1929-1996.

Länk till arkivförteckning för Landskrona MHF-avdelnings arkiv i NAD

 


Porfyrvägen 19, 224 78 LUND
tel: 046-19 59 60    
e-post:info@skanearkiv.se
Ansvarig utgivare: Skånes Arkivförbund

Login