2015-09-14
Månadens arkivkaramell - september

Bild på utskurna möbler i papper, tagen på monter vid utställning av arkivet för Lunds Studentskegård.

Månadens arkivkaramell för september kommer från Caroline, arkivets pedagog

Under september månad visar vi i huvudentrén till Arkivcentrum Syd en liten utställning om Lunds Studentskegård. Studentskegården är ett studenthem för kvinnliga studenter som inrättades 1937. Det ligger i kvarteret Kråkelyckan i centrala Lund.

Lunds Studentskegård blev medlemmar hos oss på Skånes Arkivförbund våren 2015 och vi bevarar nu deras arkiv.

Bild på fasad Lunds Studentskegård 2015
Bild på fasad Lunds Studentskegård (2015).

Kort historik om Lunds Studentskegård
Studentskegårdens historia tar sin början i och med en donation av hovmarskalk Gustaf Coyet år 1918 till Lunds universitet. Donationen var först tänkt att användas till att bygga ett hem för mindre bemedlade studenter.

Efter önskemål framställda till friherrinnan Henriette Coyet av en delegation studentskor ändrades det så att pengarna i stället skulle användas för att låta uppföra ett studenthem för kvinnor. En vacker tomt centralt i Lund skänktes av professorskan Lilly Quennerstedt till Lunds Universitet för samma ändamål; att skapa ett hem för kvinnliga studenter.   

Syftet var att ge kvinnliga studenter möjlighet att hyra subventionerade, billiga bostadsrum under studietiden för att underlätta deras yrkesutbildning och ge dem möjlighet att på ett gynnsamt sätt konkurrera om anställningar i arbetslivet.  

Ytterligare donationer kom även från privatpersoner och Lunds banker. I samråd med Kvinnliga studentföreningen togs ett byggnadsförslag fram. Efter några år var ritningar och kostnadsförslag färdiga och huset kunde börja byggas. Lunds Studentskegård stod färdig 1937.   

Studentskegården blev en fin boendeform med 38 rum. Pengar till möbleringen samlades in med hjälp av kronprinsessan Louise och landshövdingarna i de tolv sydligaste länen. Möblerna ritades av Carl Malmsten och textilierna leverades av Svensk Hemslöjd.

Frågan om Lunds Studentskegård skulle vara utrustad med kök eller inte orsakade stor debatt under planeringen. Studentskornas tid ansågs av vissa vara för värdefull för att ägnas åt matlagning. Till slut inrättades dock ett kök på varje våning, även om studentskorna ofta, i alla fall under de första decennierna, åt middag ute, till exempel på Lunds studentkårs konviktorium.

I dag förvaltas Lunds Studentskegård av Statens Fastighetsverk.

Glöm inte att titta lite på utställningen om ni har vägarna förbi Arkivcentrum Syd!

/Caroline

 


Porfyrvägen 19, 224 78 LUND
tel: 046-19 59 60    fax: 010-476 82 23
e-post:info@skanearkiv.se
Ansvarig utgivare: Skånes Arkivförbund

Login