2014-08-01
Månadens bild - augusti


Foto: Belgaren Brik Schotte har fått punktering (Anm: Foto taget under Tour de France 1950).
Ur: Malmö-Staffanstorps cykelklubb. Fotograf: Okänd.

Sommar och alla dess cykelutflykter och cykellopp

Staffanstorps cykelklubb (tidigare Malmö-Staffanstorps cykelklubb) är medlem hos Skånes Arkivförbund och här bevaras föreningens historiska handlingar. I arkivet återfinns bland annat en mycket fin bildsamling från tiden 1940-1951. I samlingen finns bilder från cykellopp och cykelarrangemang i Skåne och Sverige men också fantastiska bilder tagna vid stora internationella tävlingar som t.ex. Tour de France under den här tiden. 

Arkivförbundet har ännu inte lyckats hitta uppgift om vem fotografen är för denna intressanta blidsamling. Om någon kan hjälpa oss i denna fråga är vi mycket tacksamma!

Malmö-Staffanstorps Cykelklubb
Ur historisk till arkivförteckning: Vid ett möte den 22 december 1932 på Café Drottningholm bildades Malmö Cykelklubb (MCK), som den 21 februari 1933 beviljades inträde i Riksidrottsförbundet. 1934 bildades en turistsektion och vanns medlemskap i Gångförbundet. Klubben beslöt 1935, att uppta damcykling som verksamhet efter att damklubben Friskus ansökt om inträde. Friskus medlemmar skulle utgöra en sektion inom MCK.

1938 bildades Malmö Cykelallians av MCK, Klubben Cyklisten Malmö och Malmö Cykelamatörer. Syftet för denna allians skulle vara att främja cykelsporten i Malmö genom samarbete mellan nämnda klubbar. 1942 bildades en ungdomssektion. 1962 fyllde MCK 30 år och klubbens 30-årsjubileum avhölls på Restaurang Residens under god medlemsanslutning. Sitt 50-årsjubileum firade MCK 1982 på Ärtholmens festsalar.

MCK flyttade 1987 till en ny klubblokal i Staffanstorp. I samband med detta beslöt styrelsen i maj 1988 att klubbens namn skulle vara Malmö Staffanstorps Cykelklubb, senare används, efter mindre justering, namnet Malmö-Staffanstorp Cykelklubb. Verksamheten kom efter flytten till den nya klubblokalen att finnas på två orter, Malmö och Staffanstorp. Det sextionde verksamhetsåret celebrerades på årsmötet 1993 med en högtidslik prisutdelning. Klubbens tävlingsverksamhet är för omfattande för att tas upp här, istället hänvisas beträffande denna till handlingar i arkivet. Numera heter klubben Staffanstorp Cykelklubb.


 


Porfyrvägen 19, 224 78 LUND
tel: 046-19 59 60    fax: 010-476 82 23
e-post:info@skanearkiv.se
Ansvarig utgivare: Skånes Arkivförbund

Login