2016-04-06
Bok: #arkividag - relevans, medvirkning, dialog
Framsida av boken #arkividag relevans medvirkning dialog

I april 2016 lanseras en ny bok inom arkivområdet. Skånes Arkivförbunds chef Anna Ketola är en av redaktörerna.

Boken #arkividag - relevans, medvirkning, dialog
är en nordisk antologi som primärt handlar om förmedling av arkiv, ett av de nyste uppdragen för arkiven.

Arkivens roll i samhället förändras, det finns en ökad förväntan på arkiven som relevanta aktörer liksom arkivens roll i förhållande till demokrati, lärande, inkludering och delaktighet. Fokus flyttas
från samlingarna till användarna. Vidare har digitaliseringen en stark påverkan både på arkivinstitutionens och arkivariens roll liksom på användandet av samlingarna och därmed förändras relationen till användarna. Från att tidigare mera passivt ha erbjudit tjänster, förväntas arkiven i ökande grad inta en aktiv, utåtriktad roll i alla delar av verksamheten.

#arkividag – relevans, medverkan, dialog
av Marit Hosar, Ellen Røsjø, Bente Jensen, Charlotte S. H. Jensen,
Anna Ketola og Maria Larsson Östergren (red.)

ISBN:978-82-93298-13-7 / Utgiven: 2016 Förlag: ABM-media
Antal sidor 256 / Pris: SEK 390:-

Antologin blir utgiven av ABM-media, och kan beställas därifrån.
Läs mer genom att ladda ned folder (pdf)

 


Porfyrvägen 19, 224 78 LUND
tel: 046-19 59 60    
e-post:info@skanearkiv.se
Ansvarig utgivare: Skånes Arkivförbund

Login