2016-09-01
Månadens bild september

Bild: Etapp 6, Löberöd-Ringsjön, 14 april 1991
Fotograf: M Hey
Ur: Vandrarlaget GångGångs arkiv

Månadens bild september

2016 är utlyst till Vandringens år av Region Skåne.
Vandringens år i Skåne är ett initiativ för att inspirera till ökat intresse för vandring, hälsa och miljö hos skåningar i alla åldrar och grupper i samhället. Vandringsleder och naturområden ska lyftas fram för att visa närheten till natur och vandring.Länk till där du kan läsa mer om Vandringens år i Skåne

I september arrangeras också det europeiska vandringsarrangemanget Eurorando. Arrangemanget genomförs vart femte år och har tidigare genomförts i Strasbourg, Tjeckien och i Andalusien.

Nu är det dags för Skåne att välkomna Europas vandrare den 10-17 september 2016.Länk till om du vill läsa mer om Eurorando

I Skånes Arkivförbunds samlingar finns arkivet från Vandrarlaget GångGång i Lund.

Vandrarlaget GångGång genomförde på 1980-talet en vandring längs Skåneleden – från Kust till Kust. Första etappen vandrades från Sölvesborg till Grundsjön den 11 maj 1980 och blev vandrarlagets födelsedag.

Trettio år senare 2010 blev Vandralaget medlemmar i Skånes Arkivförbund och lämnade in sitt arkiv för bevarande och framtida forskning. Vandrarlaget GånGång upphörde 2014 och i arkivet finns bland annat bevarade loggböcker från dess vandringar och fotoalbum varifrån månadens bild är hämtad.

 


Porfyrvägen 19, 224 78 LUND
tel: 046-19 59 60    
e-post:info@skanearkiv.se
Ansvarig utgivare: Skånes Arkivförbund

Login