2016-06-14
Månadens bild juni
Bild: Gruppbild på äldre kvinnor samt personal vid "de gamles sommarhem" vid Immeln 1927. Ur: Frälsningsarméns kår i Kristianstads arkiv
Bild: Gruppbild, Immeln, Kristianstad 1927. Fotograf okänd.
Bildtext: "De gamles sommarhem",1927.
Ur: Kristianstads kår av Frälsningsarméns arkiv.

Månadens bild juni

Den blomstertid nu kommer! 

Om Frälsningsarméns kår i Kristianstad och De gamles sommarhem vid Immeln

Frälsningsarménskår i Kristianstad bildades i november 1886 av soldaten Hildur Karlsson. Kårens verksamhet har varit omfattande, inte minst inom det sociala området.1925 började verksamhet med sommarkollo för ensamma äldre i ”De gamles hem” vid Immeln.

Från början var det slumsystrarna som skötte verksamheten. I arkivet från kåren i Kristianstad ingår en samling fotografier från sommarhemmet. Här är en bild från 1927 med en grupp äldre samlade tillsammans med tre slumsystrar framför torpets blomstrande veranda.

Arkivet från Frälsningsarméns kår i Kristianstad sträcker sig från 1888 fram till modern tid, det ingår 133 volymer med olika dokument, ritningar, fotografier och en del litteratur. Arkivförteckningen, som berättar om arkivets innehåll, hittar du i den Nationella Arkivdatabasen (NAD).
Länk till arkivförteckning för Frälsningsarméns kår i Kristianstad i NAD

 


Porfyrvägen 19, 224 78 LUND
tel: 046-19 59 60    
e-post:info@skanearkiv.se
Ansvarig utgivare: Skånes Arkivförbund

Login