2016-01-26
Kallelse årsmöte 2 april
Ordförandeklubba

Kallelse årsmöte

Tid: Lördag 2 april kl. 15.00
Plats: Arkivcentrum Syd, Lund

OBS! Lördagen inleds med Medlemsforum kl. 10.00-14.30.

Program med särskild anmälan kommer förmedlas tillsammans med årsmöteshandlingar i början av mars.

Dagordning:        
Enligt stadgar
Hälsningsord
Förhandlingar
Avslutning

Var medlemsorganisation eller institution representeras av ett ombud på årsmötet.

Anmälan av ombud till årsmötet görs till arkivförbundets kansli senast 20 mars.

Nomineringar till styrelse och andra funktionärer ska vara arkivförbundets valberedning tillhanda senast 28 februari.

Motioner till årsmöte ska enligt stadgar vara styrelsen tillhanda innan januari månads utgång


Till ett välbesökt och givande möte hälsar
Skånes Arkivförbund, styrelsen

Lars Bergwall
ordförande

Länk till inbjudan i pdf

 


Porfyrvägen 19, 224 78 LUND
tel: 046-19 59 60    fax: 010-476 82 23
e-post:info@skanearkiv.se
Ansvarig utgivare: Skånes Arkivförbund

Login