"Nya" Arkivcentrum Syd invigdes i maj 2013

Omfattande aktivitet har synts utanför arkivförbundets kansli och depå på Gastelyckan i Lund under perioden 2010-2013. Ytterligare magasin och kontorsbyggnader har tagit form och sammanbyggs med redan befintliga. Arkivcentrum Syds nya publika lokaler invigdes i maj 2013.

Skånes Arkivförbund har nu tillgång till ny forskarsal och nya moderna mötes- och visningsIokaler. Besökare möts av en ny huvudentré och reception. Man kan få ta del av inte bara Skånes Arkivförbunds mångfacetterande samlingar och aktiviteter utan även få tillgång till arkiv och samlingar, utställningar och programverksamhet från alla arkivorganisationer och myndigheter som finns på Arkivcentrum Syd. Vid den nya gemensamma receptionen finns också en shop där man bland annat kan köpa böcker och publikationer.


Entrén för nya Arkivcentrum Syd pryds av Daniel Jensens konstverk "Fundamentet". Inspiration till verket har konstnären bland annat fått från Skånes Arkivförbunds samlingar. 


Porfyrvägen 19, 224 78 LUND
tel: 046-19 59 60    
e-post:info@skanearkiv.se
Ansvarig utgivare: Skånes Arkivförbund

Login