Skånes Arkivförbunds styrelse 2018/2019
Bild: Skånes Arkivförbunds styrelse 2018/19. Fr.v: Hans Wilson, Rolf Johansson, Håkan Månsson, Mats Helmfrid, Göran Blohm, Monica Molin, Gusta Hofvander, Sven Eric Davidsson, May Öberg och Sven Rosborn. På bilden saknas Ingela Frid. 

Ledamöter i Skånes Arkivförbund 2018/19

Ordförande: Mats Helmfrid (Lunds kommun)
e-post: mats.helmfrid[snabel-a]lund.se

Vice ordförande: Gustav Hofander (Byggnads Skåne)

Ledamöter:
Göran Blohm (Författarcentrum Syd)
Hans Wilson  (Skånes Hembygdsförbund)
Håkan Månsson (Skånes distrikt av IOGT-NTO)
Ingela Frid (Göinge Hembygdsförening)
May Öberg (SPF Seniorerna Skånedistriktet)
Monica Molin (Lunds Arbetarekommun)
Rolf Johansson (Landsarkivet i Lund)
Sven Rosborn (Skånska Akademien)
Sven Eric Davidsson (Studieförbundet Bilda)

Kontakta oss 

Övriga funktionärer

Revisorer: Monika Nilsson (Gärds Härads Hembygdsförening)

Revisorsuppleant: Lennart Englesson (Skåneländska Gastronomiska Akademien)

Valberedning: Stig Brozén (SPF Seniorerna Skånedistriktet), Gun Larsson (Skånes Hembygdsförbund) och Monica Molin (Styrelsen)