Skånes Arkivförbunds styrelse 2017/2018
Bild: Skånes Arkivförbunds styrelse 2017/18. Fr.v: Hans Wilson, Gustav Hofvander, Sten Andersson,
Ingela Frid, Mats Helmfrid, Carl Aspegren, Monica Molin, Sven Eric Davidsson, Rolf Johansson,
Robert Ruthberg och May Öberg. På bilden saknas Sven Rosborn.
 

Ledamöter i Skånes Arkivförbund 2017/18

Ordförande: Mats Helmfrid (Lunds kommun)
e-post: mats.helmfrid[snabel-a]lund.se

Vice ordförande: Gustav Hofander (Byggnads Skåne)

Kassör: Sven-Eric Davidsson (Equmeniakyrkan)

Ledamöter:
Carl Aspegren (Skånes Näringslivsarkiv)
Hans Wilson  (Skånes Hembygdsförbund)
Ingela Frid (Studieförbundet Vuxenskolan Skåne)
May Öberg (SPF Seniorerna Skånedistriktet)
Monica Molin (Lunds Arbetarekommun)
Robert Ruthberg (Distriktsstyrelsen Soc. dem. för Tro och Solidaritet)
Rolf Johansson (Landsarkivet i Lund)
Sten Andersson (ABF Skåne)
Sven Rosborn (Skånska Akademien)

Kontakta oss 

Övriga funktionärer

Revisorer: Monika Nilsson (Gärds Härads Hembygdsförening)

Revisorsuppleant: Lennart Englesson (Skåneländska Gastronomiska Akademien)

Valberedning: Stig Brozén (SPF Seniorerna Skånedistriktet), Gun Larsson (Skånes Hembygdsförbund) och Monica Molin (Styrelsen)