Rapporter av Skånes Arkivförbund

NATIONELLT UPPDRAG I ARKIVPEDAGOGIK 2006-2008

Skånes Arkivförbund har under åren 2006-2008 innehaft ett nationellt uppdrag i arkivpedagogik. Uppdraget utgick från Kulturdepartementet i syfte att stärka det arkivpedagogiska arbetet inom arkivsektorn, sprida kunskaper och erfarenheter runt om i landet och inspirera fler arkivorganisationer till satsningar på området.

Rapport i pdf

Rapport som tryck
Pris: 50 kr
Frakt tillkommer

Beställ rapporten 

IMMIGRANTARKIV I SKÅNE

En inventering av invandrarföreningar med Korset, månen och stjärnan. Invandrarnas trossamfund i Skåne. En inventering av arkiv.

Rapporten redovisar ett projekt som genomfördes under perioden 1996-1997 med stöd från bl.a. Stiftelsen Framtidens Kultur. Rapporten beskriver projektets genomförande samt vilka invandrarföreningar som verkat eller verkar i landskapet och dess arkivmaterial. Häftad 62 sidor.

Författare: Larsson Maria & Sjögren Eva. Utgiven 1998.
ISBN 91 9724438 4 

SLUTSÅLD. Kan beställas som stencil.

Pris stencil: 50 kr
Frakt tillkommer

Beställ rapporten 

 

ARKIV I BLICKFÅNGET

I rapporten, som vänder sig till verksamma inom arkivsektorn, ges konkreta exempel på hur arkivens verksamhet med enkla medel kan marknadsföras och hur arkivmaterialet kan presenteras genom publikationer, utställningar, skolverksamhet mm. Rapporten är utgiven av Skånes Arkivförbund och Folkrörelsernas Arkivförbund.
Häftad, 66 sidor.

Författare: Larsson Maria. Utgiven 1997.
ISBN 91 9724436 8 

SLUTSÅLD. Kan beställas som stencil.

Pris stencil: 50 kr
Frakt tillkommer

Beställ rapporten 

  

SPEGLINGAR - en genomgång och analys av jämtländska kvinnors livsberättelser

1991 genomförde Föreningsarkivet i Jämtlands län en insamling av kvinnominnen under kampanjnamnet "Skriv kvinna, skriv!". Ett stort antal bidrag strömmade in till arkivet, ett spännande material om jämtländskt-härjedalskt kvinnoliv under 1900-talet.

1994 anslog Glesbygdsverket medel till Skånes Arkivförbund för en genomgång och analys av detta material. Rapportens författare har tidigare varit verksamma vid Föreningsarkivet i Jämtlands län.
Häftad, 192 sidor.

Författare: Larsson Maria & Sjögren Eva, Utgiven 1995.
ISBN 91-972443-2-5

SLUTSÅLD. Kan beställas som stencil.

Pris stencil: 50 kr
Frakt tillkommer

Beställ rapporten