Som medlem i Skånes Arkivförbund förvarar du din organisations arkiv på ett tryggt sätt och tillgängliggör det för forskning.

Skånes Arkivförbund är ett politiskt obundet arkiv där organisationer - små som stora, intressegrupper som företag, lokala föreningar som organisationer med stor utbredning och omfattande verksamhet - från hela Skånes civila sektor är välkomna som medlemmar.

Till medlemsansökan i pdf

Vi kan erbjuda våra medlemmar:

  • Rådgivning och kurser i arkiv- och dokumenthanteringsfrågor.
  • Tillgång till kvalificerade arkivtjänster som inventeringar, ordnings- och förteckningsarbete samt upprättande av dokumenthanteringsplaner.
  • Möjlighet att deponera organisationens arkivhandlingar i lämpliga arkivmagasin.
  • Deponerade arkivhandlingar blir ordnade och förtecknade samt att en arkivförteckning upprättas åt organisationen.
  • Möjlighet till återsökningar i de deponerade handlingarna.
  • Deponerade arkivhandlingar blir tillgängliga för forskning samt sökbara i den Nationella Arkivdatabasen (NAD) www.nad.ra.se.
  • Förmåner vid arkivförbundets program-, föredrag- och seminarieverksamhet.

Ytterligare förmåner och möjligheter som medlem finns under Medlemsservice och Medlemsforum 
 

Medlemsavgifter

Lokal organisation: 250 kr/år

Regional- 
eller distriktsorganisation: 450 kr/år

Riksorganisation: 650 kr/år

Kommunal 
eller statlig arkivinstitution: 650 kr/år

Medlemsavgift inbetalas på:
Bankgiro: 5700-3147

Kontakta oss

Foto: MHFs arkiv

Deponera arkiv?

Som medlem i arkivförbundet finns det möjlighet att förvara sitt arkiv i Skånes Arkivförbunds depå.

För förvaring av arkiv i arkivförbundets depå debiteras en årlig avgift per påbörjad hyllmeter: 175 kr/hlm/år. Kostnad för den första hyllmetern arkivmaterial ingår i medlemsavgiften.

Mer om att förvara arkiv hos Skånes Arkivförbund

 


Porfyrvägen 19, 224 78 LUND
tel: 046-19 59 60    
e-post:info@skanearkiv.se
Ansvarig utgivare: Skånes Arkivförbund

Login