Arkivets samlingar

I Skånes Arkivförbunds samlingar finns privata brev och dagböcker sida vid sida med handlingar från idrottsföreningar, fackliga klubbar, religiösa församlingar och företag. Det som förenar samlingarna är att de inte hör till det offentliga arkivväsendet utan det är upp till respektive verksamhet att frivilligt lämna sina handlingar till arkivet.

Skånes Arkivförbund håller ständigt ögonen öppna och verkar aktivt för att lokalhistoriskt intressanta handlingar samlas in, det görs bl.a. genom olika inventeringar och dokumentationer. Det innebär också att samlingarna ständigt växer. Förutom protokoll, korrespondens och dagböcker innehåller de även fotografier, affischer, fanor och föremål. 


Porfyrvägen 19, 224 78 LUND
tel: 046-19 59 60    
e-post:info@skanearkiv.se
Ansvarig utgivare: Skånes Arkivförbund

Login