Ur arkivet: Svenska Lantarbetarförbundet avd 1, Trolle Ljungby           Ur arkivet: Staffanstorps cykelklubb

Skånes Arkivförbund som organisation

Skånes Arkivförbund är en politiskt obunden ideell förening och ett regionalt arkiv med ändamål att:

  • väcka intresse för dokumentation av landskapets historia
  • inventera, samla, förteckna, vårda och bevara arkivhandlingar
  • göra samlingarna tillgängliga för allmänhet och forskare
  • väcka intresse för och bedriva forskning med tyngdpunkt på de bevarade arkivalierna hos Skånes Arkivförbund och de anslutna arkiven
  • förmedla och levandegöra den kunskap som arkivet förfogar över

 

Anslagsgivare till verksamheten

 Region Skåne    Kulturrådet 

       

 Kristianstads kommun    Klippans kommun    Landskrona kommun  


Lunds kommun    Lomma kommun    Osby kommun

     

         

Fler av Skånes kommuner är varmt välkomna att bidra till arkivets viktiga verksamhet! 

Kontakta oss för mer information
 
 


Porfyrvägen 19, 224 78 LUND
tel: 046-19 59 60    
e-post:info@skanearkiv.se
Ansvarig utgivare: Skånes Arkivförbund

Login