Ledamöter i Skånes Arkivförbund 2016/17

Ordförande: Lars Bergwall (Lunds Centerkrets)
telefon: 046-20 94 80, 0706 977 075
e-post: lars.bergwall[snabel-a]lund.se

Vice ordförande: Gustav Hofander (Byggnads Skåne) 

Kassör: Sven-Eric Davidsson (Equmeniakyrkan)

Ledamöter:

Anita Tholander (Röda Korset Region Syd)
Carl Aspegren (Skånes Näringslivsarkiv) 
Hans Wilson  (Skånes Hembygdsförbund)
Ingela Frid
(Studieförbundet Vuxenskolan Skåne)
Monica Molin (Lunds Arbetarekommun)
Robert Ruthberg (Distriktsstyrelsen Soc. dem. för Tro och Solidaritet)
Rolf Johansson (Landsarkivet i Lund)
Sten Andersson (ABF Skåne)
Sven Rosborn
(Skånska Akademien)

Kontakta oss 

 

Övriga funktionärer

Revisorer: Monika Nilsson (Gärds Härads Hembygdsförening)

Revisorsuppleant: Lennart Englesson (Skåneländska Gastronomiska Akademien)

Valberedning: Christer Hovbrand (Folkets Hus i Lund), Stig Brozén (SPF Seniorerna Skånedistriktet) och Monica Molin (Styrelsen)
 

 

En hälsning från ordförande...

Lars Bergwall heter jag och jag är ordförande i Skånes Arkivförbund sedan 2009. 

Det är ett gammalt intresse för den skånska lokalhistorien som fick mig att anta utmaningen till ordförandeposten. Dessutom är jag nu mer enbart kommunalpolitiker (c) i Lund efter att definitivt ha avslutat mitt arbete som planeringssekreterare vid en stadsdelsförvaltning i Malmö. Så numera finns det ett efterlängtat utrymme för kulturellt inriktade aktiviteter som kan tillgodoses hos Skånes Arkivförbund.

Jag bor på landet strax utanför Lund mellan Södra Sandby och Dalby och har fritidsboende vid Kullaberg. Mina nuvarande kommunala uppdrag är i kommunfullmäktige och i kommunstyrelsen. Jag ser fram emot att leda arbetet i Skånes Arkivförbund tillsammans med styrelsen, då i första hand med erfarna Gustav Hofvander och Sven Eric Davidsson. 

 


Porfyrvägen 19, 224 78 LUND
tel: 046-19 59 60    
e-post:info@skanearkiv.se
Ansvarig utgivare: Skånes Arkivförbund

Login